Grupi 1-3 vjec

Tetor 2020

 

E hënë / Monday

E martë /Tuesday

E mërkurë/ Wednesday

E enjte / Thursday

E premte / Friday

Gjuhë shqipe / Lexim

Art  figurativ

 

Shkathtësi praktike

 Edukatë fizike

Matematikë

Teatër

Muzikë

 

 

Kulturë

Edukim Shqisor, Motorik, Njohes

Gjeografi/Shkencë

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Mësimi i këngës me titullpa shiqoni duart tona”.

 

 

Pastrimi i dollapave se bashku me fëmijët

 

 

Praktikoni shqisat e ndëgjimit me anë mjeteve kuzhinës

 

 

Njohja me perimen      Brokolli

 

 

5

6

7

8

9

Njohja me ambientin e kopshtit .

 

Prezantimi i vetes.

 

 

 

 

Ngjyrosja e peisazhit vjeshtor

Praktikoni shkathtësitë e veshjes dhe zhveshjes.

 

Ushtroni përdorimin e pjatës ,gotës dhe lugës dhe vendosjen e tyre vend.

 

Mësimi i numrave prej 1 deri ne 5

 

 

Shfaqje teatrale me anë kukullave teatrit.

 

Mësimi i këngës me titullIf you happy and you knoë.”

 

mësoj si duhet presim rradhë

 

International post Day

Realizo aktivitetet për shënuar ditën ndërkombëtare

 

Njohja me perimen -Karrota

 

12

13

14

15

16

Mësimi i fjalëve reja me anë figurave paraqitura

 

Ngjyrosje me anë gjetheve dhe ngjyrave tempero.

 

 

Praktikojmë mbathjen dhe zbathjen e pandufeve

 

Aktivitete: Vrapim natyrë

 

Mësimi i formave gjeometrike

 

 

 

Shfaqje teatrale duke përdorur personazhin Pinokio.

 

Punimi i instrumentit muzikorë  “Kitara”

 

 

 

Praktikoni rregullat ne banjo bashku me fëmijët.

 

Me anë materialeve ndryshme , praktikojmë shqisat e prekurit  .

 

Njohja me frutin- Rrushi

 

19

20

21

22

23

Realizo aktivitet për stimuluar mësuarit e fjalëve ne gjuhën angleze

 

Paraqitja e anëtarëve familjes me anë vizatimit

 

Praktikoni te ushqyerit ne mënyrë pavarur

 

Lojë me anë topave me ngjyra

Vendosja e shkopinjëve gota me numër caktuar

 

Krijo një shfaqje teatrale duke përdorur kukullat e teatrit.

Përsëritja e këngëve mësuara

 

 

 

 

Kujdesi ndaj shokut dhe shoqes

 

Mësimi i ditëve javës

 

 

Mësimi i kafshëve shtëpiake

26

27

28

29

30

 

 Leximi i librit dhe komentimi bashku me fëmijët

 

Praktikoni lojën me pajisje dhe kthimi ne vendin e caktuar

 

Ecja nëpër vija drejta dhe lakuara

Kërcimi nëpër numra 1 deri 5

 

Shfaqje teatrale

Realizo aktivitet për korrurat

 

Praktikoni fjalët magjike , lutem , falni ,faleminderit

Identifikimi i ngjyrave ylberit

 

Lojë me plastelina

 

SECOND HOME SCHOOL  [PLANPROGRAMI PËR GRUP MOSHËN E FËMIJËVE 1-3 VJEC][i][i] [i] Shënim për edukatoret: Për realizimin e aktiviteteve lartëshënuara edukatoret përdorin çasjen adekuate përputhje me grup moshën e fëmijëve. Për shumë, përveç realizimit këtyre aktiviteteve bazike, edukatoret duhet siguruar se përgjatë ditës fëmijëve u ofrohen çasje tek pajisjet klasë dhe u mundësohet   përdorin ato sipas preferencave tyre, dhe sipas rregullave programit Montessori.

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                

Grupi 3-6 vjec

Tetor 2020

 

E hënë / Monday

E martë /Tuesday

E mërkurë/ Wednesday

E enjte / Thursday

E premte / Friday

Gjuhë shqipe / Lexim

Art  figurativ

 

Shkathtësi praktike

 Edukatë fizike

Matematikë

Teatër

Muzikë

 

 

Kulturë

Edukim Shqisor, Motorik, Njohes

Gjeografi/Shkencë

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

Vallëzim i shoqëruar me muzikë.

 

Diskutim për rregullat klasë.

 

Praktikoni sensory activities.

 

Eksperiment me anë ujit, vajit dhe ngjyrave.

 

 

 

5

6

7

8

9

Diskutoni rreth karakteristikave muajit tetor.

 

Ngjyrosja e peisazhit vjeshtorë.

Shkathësi praktike ,palosja e rrobave.

 

 

Ecja nëpër pengesa.

Realizo aktivitet me numra 10 deri 20.

 

Shfaqje teatrale me anë roleve .

 

Mësimi i këngësbrush your teeth”.

 

Diskutoni bashku me fëmijët për pastërtin e dhëmbëve.

 

International post Day

Realizo aktivitet për shënuar ditën ndërkombëtare

 

Realizo aktivitet për përfitimin e ngjyrave

12

13

14

15

16

Njohja me shkronjat e emrit  fëmijëve.

 

 

Ngjyrosje duke përdorur ngjyrat tempero dhe frutin limoni.

 

bashku me fëmijët praktikoni kthimin e lodrave vendin e caktuar.

 

Lojë me karrige.

Praktikoni mësimin e formave gjeometrike duke i bashkuar ato.Puzzles.

 

 

Shfaqje teatrale me personazh Borebardha.

 

 

Muzikë e shoqëruar kitare.

 

 

 

Diskutim per rregullat ne komunikacion .

 

 

Me anë materialeve ndryshme , praktikojmë shqisat e prekurit .

 

Te mesojm se bashku me fëmijet dallimin ne mes te ditës dhe natës.

19

20

21

22

23

Leximi i librit gjuhën angleze.

 

 

Punimi i frutave Mozzaik

ushqyerit mënyrë pavarur dhe kthimi i pjatës vendin e caktuar.

 

Ushtrime fizike .

mësojmë për gjatësin dhe peshën.

 

 

Shfaqje teatrale me fëmijët qendër.

Përsëritja e këngëve mësuara.

 

Diskutim se si duhet presim rradhë.

Me anë frutave dhe perimeve dallojmë shqisat e nuhatjes

 

Eksperiment duke avulluar ujin

 

 

26

27

28

29

30

Leximi i librit dhe kujdesi i treguar gjatë leximit.

 

 

Stimuloni muskujt e dorës me anë lapsit.

 

 

 

 

 Thurja e frutit molla.

 

 

 

Ecja me këmbë dhe duar.

Përsëritja e numrave mësuara.

 

 

 

Shfaqje teatrale duke përdorur kafshët shtëpiake .

Vallëzim se bashku me shokun dhe shoqen.

 

 

 

Praktikoni fjalët magjike , lutem ,me fal ,faleminderit.

 

Realizo aktivitet për korrurat.

 

 

bashku me fëmijët mësoni

 për ditët e javës.

 

SECOND HOME SCHOOL  [PLANPROGRAMI PËR GRUP MOSHËN E FËMIJËVE 3 -6 VJEC][i][i] [i] Shënim për edukatoret: Për realizimin e aktiviteteve lartëshënuara edukatoret përdorin çasjen adekuate përputhje me grup moshën e fëmijëve. Për shumë, përveç realizimit këtyre aktiviteteve bazike, edukatoret duhet siguruar se përgjatë ditës,  fëmijëve u ofrohen çasje tek paisjet klasë dhe u mundësohet përdorin ato sipas preferencave tyre, dhe sipas rregullave programit Montessori.