Rreth Nesh

Ne i ndihmojmë fëmijët të angazhojnë trupat dhe mendjet e tyre përmes aktiviteteve argëtuese dhe edukative.

Qëllimi ynë

Çerdhja Second Home School është shtëpia e dytë më e dashur për fëmijët. Çerdhja jonë ofron për fëmijët mundësi në përfitimin e aftësive sociale dhe arsimore, me synim zhvillimin e fëmijëve për një edukim adekuat.
Second Home School me një ambient të dashur social e arsimor do të kontriboj në një ambient më të mirë, më të afërt dhe më të sigurt për femijët.

KOPSHTI 6

Komuniteti ynë

Familjet tona vijnë nga lagjet përreth, duke krijuar një mjedis të ngushtë dhe partneritete të forta prindërish. Pavarësisht nëse jemi afër shtëpisë ose afër zyrës, qendra jonë është ideale për familjet që punojnë shumë dhe është e lehtë për tu arritur – për marrjen dhe largimin ose për të ndaluar për një vizitë.

Ne përdorim strategji argëtuese, të bazuara në kërkime, multi-shqisore për të ndihmuar fëmijët të zhvillojnë aftësi të hershme të të mësuarit.

Shëndeti & Siguria

Shëndeti dhe siguria e fëmijës suaj janë përparësia jonë kryesore. Qendrat tona kanë udhëzime të rrepta për pastërtinë dhe sigurinë dhe ne jemi krenar që njihemi si një model shëndetësor dhe shëndetësor për qendrat e kujdesit për fëmijët.

Në Second Home School, ne e bëjmë shëndetin dhe sigurinë e fëmijës tuaj përparësinë tonë kryesore. Standardet tona janë më të lartat në industri, duke përmbushur ose tejkaluar të gjitha udhëzimet lokale dhe shtetërore.

Të gjitha qendrat tona të edukimit të hershëm dhe parashkollor përfshijnë:

KOPSHTI 7